©Copyright meddelelse 2013'
   

Indholdet på dennehjemmeside er beskyttet i henhold tilloven om ophavsret og må ikke kopieres,reproduceres eller distribueres undernogen form - hverken helt eller delvist -uden skriftlig tilladelse fra A-Z Trading

 

Download ellerkopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremtder ligger en skriftlig tilladelse fra A-Z Trading

 

Behandling af personlige oplysninger

 

Vi ved, du erinteresseret i, hvordan dine personlige oplysninger beskyttes - det er A-ZTrading også. Hvis du giver A-Z Trading oplysninger om dig selv, f.eks. ditnavn, adresse, e-postadresse eller andre personlige oplysninger, forbeholder vios ret til at anvende dem efterfølgende medmindre du giver udtryk for, at duikke ønsker det. Hvis du ønsker det, vil du således fra tid til anden modtageoplysninger om vores produkter, serviceydelser, aktiviteter eller andet iforbindelse med vores forretning, hvorimod vi ikkevil bruge personligeoplysninger til andet.

 

Forretningsforbindelser

 

A-Z Trading's Web indeholder link til andre Web-steder.A-ZTrading er ikke ansvarlig for disse Web-steders praksis vedrørende personoplysningereller for indholdet på disse Web-steder.

 

Cookies, Web beacons og andre tekniske muligheder.

 

Sommetiderindsamler vi anonyme oplysninger fra besøg på vores Web, så vi kan yde en bedrekundeservice. Vi sporer f.eks. hvilke domæner, folk besøger os fra, og vi målerogså de besøgendes aktivitet på A-Z Trading's Web, men vi sørger for at holdedisse oplysninger anonyme. Disse anonyme oplysninger kaldes sommetider for"clickstream data". A-Z Trading vil evt. bruge disse data til atanalysere tendenser og lavestatistikker, for at vi kan yde en bedrekundeservice.

 

Ved tilmelding afvores nyhedsbrev, registrerer vi kun dine oplysninger til brug i denneforbindelse.

 

Til- og afmeldingaf nyhedsbrevet håndteres nemt. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet,kan du afmelde på link der er placeret i bunden af alle e-mails fra A-Z Trading

 

A-Z Tradingvideregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, ellerhvis der foreligger en retskendelse.